aktualizováno: 03.10.2022 11:01:10 

S L A V A   I S U S U   CH R I S T U!

Farní den 2014

FARNÍ DEN ŘECKOKATOLICKÉ FARNOSTI HRADEC KRÁLOVÉ 2014

Farnost je jedna velká rodina a každá správná rodina se má jednou za čas sejít a radovat se z toho, že je spolu. A k tomu v rodině jménem Farnost slouží právě Farní den – setkat se i mimo zdi kostela, lépe se poznat, pobavit se, něco dobrého pojíst a popít. Je to vlastně farní slavnost, a tedy slavnost nás všech. Každý známe své chyby a nedostatky. Přesto, a právě proto, buďme Pánu vděční za dar společenství farnosti, za to, že si můžeme lidsky i duchovně pomáhat.

Při našem druhém setkání v neděli 7. září nás na farní zahradu přišlo 70 farníků a hostů. Dospělí si pochutnali na grilovaném mase, špekáčkách a připravených salátech a buchtách, děti se skvěle hrály. Nálada byla výborná a a skvělé počasí nám náladu ještě zlepšovalo. Snad nejlépe o tom vypovídá naše fotogalerie:

Děkujeme všem, kdo čímkoliv přispěli do společné tabule, za dobrou náladou a pomoc při přípravě a úklidu.

A těšíme se opět za rok na dalším farním dnu... nebo už tuto neděli na sv. liturgii.