aktualizováno: 04.12.2022 15:23:44 

S L A V A   I S U S U   CH R I S T U!

Modlitba živého růžence

 

Růženec byl vždy prostředkem pro šíření víry a úcty k Panně Marii. Papežové ho doporučovali pro jeho bohaté duchovní plody. Je modlitbou rozjímavou.

„Živý růženec“ je zvláštní způsob modlitby růžence:

20 desátků je rozděleno mezi 20 osob. Každý člen zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečňována modlitba celého růžence.

Nemá-li někdo čas či možnost modlit se desátek na kolenou před obrazem nebo sochou Panny Marie, může se ho pomodlit během práce, na cestě, v autě apod. Kdo se modlí celý růženec, není nutné přidávat desátek navíc, ale rozjímat o tajemství, které je mu přiděleno.

Živý růženec se modlíme na úmysly:

  • za otce duchovního a diakona
  • za naši farnost a rodiny
  • můžeme přidat vlastní úmysl
  • nebo jednoduše odevzdáme náš desátek do rukou Královny nebe a země,  Panny Marie, která nejlépe ví, kde je ho zapotřebí

         

V současnosti jsou v naší farnosti dvě „růže“, tedy dvě skupiny modlících se růženec. V druhé růži ještě máme volná místa. Pokud byste se chtěli zapojit do této modlitby, oslovte prosím p. Moniku Kostilníkovou nebo Markétu Ruffrovou.

Za členy živého růžence je také několikrát v roce sloužena sv. liturgie.

 

Něco málo k historii:

Živý růženec založila v r. 1826 ve Francii Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí.  Tato pobožnost ve Francii rychle rostla a postupně se začala šířit do dalších zemí. V roce 1826 papež Řehoř XVI. udělil organizaci Živý růženec kanonický status a jmenoval sv. Filoménu patronkou a ochránkyní této pobožnosti.

V roce 2014 dosáhl počet členů Živého růžence po celém světě téměř 16 milionů lidí všech věkových kategorií.

Ostatky Pauline-Marie Jaricot jsou od roku 1935 uloženy v kostele Saint-Nizier v Lyonu. 25. 2. 1963 byla Pauline-Marie Jaricot papežem Janem XXIII. prohlášena za ctihodnou.

Více zde:

http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=jak-vznikl-zivy-ruzenec&cisloclanku=2016060136