aktualizováno: 04.12.2022 15:23:44 

S L A V A   I S U S U   CH R I S T U!

 

Krátký film: Řeckokatolická církev v ČR
Tento film naznačuje v délce 7,5 minuty dějiny a současnost Řeckokatolické církve na území ČR, ale i její charitativní a publikační činnost.
Na natáčení se podílely řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta a Nejsvětější Trojice v Praze a řeckokatolická farnost v Českých Budějovicích. Zpěvem obohatil film mužský byzantský sbor Nejsvětější Trojice. Film vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR a ADV studia.