aktualizováno: 04.12.2022 15:23:44 

S L A V A   I S U S U   CH R I S T U!

KŘEST 2020

Svátost křtu a myropomázaní

V neděli před povýšením Svatého Kříže 13. 9. 2020 navštívil apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko řeckokatolickou farnost v Hradci Králové a při Bohoslužbě, za hojné účasti naší farní rodiny, udělil svátost křtu a myropomazání katechumenům Martinovi a Zdeňkovi. Oba se na přijetí svátostí připravovali po dobu katechumenátu a i když kvůli koronavirové krizi musel být jejich křest odložen z května na září, byl pro celou farnost velkou radostí!
Děkujeme Pánu Bohu, že se naše farnost rozrůstá a i v dnešní době dospělí lidé slyší Boží volání a skrze křest se připojují ke Kristově církvi. Zvláště těší, že si zamilují náš východní obřad.  V naší farnosti to byl za posledních pět let sedmý křest dospělých katechumenů a nepřestávame se modlit za další obrácení.
Chvála Bohu za všechny a za všechno!