aktualizováno: 04.12.2022 15:23:44 

S L A V A   I S U S U   CH R I S T U!

Řeckokatolická charita byla zřízena dne 7. 5. 2008 o. biskupem Mons. ThDr. Ladislavem Hučkem.

Řeckokatolická charita v ČR (dále jen ŘKCH) je podle ustanovení kán. 920-923 Kodexu kánonů východních církví a postavení církví (dále jen CCEO) a podle § 4 zákona č.3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností účelovým zařízením Církve řeckokatolické, jejímž posláním je pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.

ŘKCH je členem Charity Česká republika.

Řeckokatolická charita má působnost na území Apoštolského exarchátu, tedy na celém území ČR.

Prostřednictvím svých oblastních charit či realizací projektů v současnosti působí v Praze, Českých Budějovicích, Liberci a Olomouci.

Statutární zástupce: ředitelka ŘKCH Mgr. Nataliya Slyvotska

Prezident ŘKCH: o. Mgr. Ján Kočerha