aktualizováno: 04.12.2022 15:23:44 

S L A V A   I S U S U   CH R I S T U!

FARNOST
 

Ř E C K O K A T O L I C K Á    F A R N O S T
H R A D E C   K R Á L O V É
 Něco málo z historie
 
 

Řeckokatolická farnost v Hradci Králové byla zřízena 4. 5. 1999. Administrátorem farnosti se stal o. Pavel Hájek. Liturgie se sloužila jednou měsíčně v Novém Adalbertinu, což bylo pro růst živého společenství věřících poměrně málo.

Od 1. 8. 2005 je správcem farnosti o. Adrián Kostilník. Jeho prvním úkolem bylo sehnat místo, kde by se mohly pravidelně konat bohoslužby. Díky laskavému a vstřícnému přístupu místního římskokatolického biskupa Mons. Dominika Duky a P. Petra Boháče nám byla nabídnuta římskokatolickou farností Božského Srdce Páně kaple v tomto chrámě. Od 1. 9. 2005 se
bohoslužby pravidelně konají v kapli kostela Božského Srdce Páně.

Od 20. října 2013 se díky P. Janu Linhartovi farnost přestěhovala do nádherné kaple Sv. Josefa.
 

  
 

Řeckokatolické bohoslužby se pravidelně konají každou neděli v 9.00 h a ve středu v 17.00h. Ve svátky jsou bohoslužby dle ohlášení. Před každou svatou liturgií je možnost přistoupit ke svátosti smíření.
Kapli Sv. Josefa najdete na Velkém náměstí v ul. Na Kropáčce.