aktualizováno: 03.10.2022 11:01:10 

S L A V A   I S U S U   CH R I S T U!

Farní den 2013

 

 

F A R N Í   D E N  2 0 1 3

 

V mnoha farnostech je farní den již po řadu let nedílnou součástí života farnosti, v jiných farnostech se tradice farních dnů teprve začíná, třeba jako v naší.

Farnost je jedna velká rodina a každá správná rodina se má jednou za čas sejít a radovat se z toho, že je spolu. A k tomu v rodině jménem Farnost slouží právě Farní den – setkat se i mimo zdi kostela, lépe se poznat, pobavit se, něco dobrého pojíst a popít. Je to vlastně farní slavnost, a tedy slavnost nás všech. Každý známe své chyby a nedostatky. Přesto, a právě proto, buďme Pánu vděční za dar společenství farnosti, za to, že si můžeme lidsky i duchovně pomáhat.

Při našem prvním setkání v neděli 25. srpna nás na farní zahradu přišlo 37 farníků a hostů. Dospělí si pochutnali na grilovaném mase, špekáčkách a připravených salátech a buchtách, děti se skvěle sehrály a dokonce sami zorganizovaly hru pro dospěláky. Nálada byla výborná a ani občasný déšť nám ji nemohl zkazit. Snad nejlépe o tom vypovídá naše fotogalerie:

Děkujeme všem, kdo přispěli do společné tabule zeleninou, zmrzlinou, buchtami, ale i dobrou náladou a pomocí při přípravě a úklidu.

A těšíme se opět za rok na dalším farním dnu... nebo už tuto neděli na sv. liturgii.

 

... ne, ne nejsme tady všichni...

 

... soutěž pro nejmenší...

 

...přišla i naši nejstarší farnice Pavlínka...

 

...mňam...

 

...kdo si dá kávičku?...

 

...on mi fotí domeček!...

 

...tady bydlím já...

 

...kde mám koně?...

 

...


...my to vyhrajem...

 

...a...